شنبه 9 مرداد 1395 @ 18:46

سلام دیشب وامشب هرکی مشرف میشود

سلام به همه کسانی که وب منومیخوانن وسوره نباحتمابازکنیدبخوانیدحاجت دلهای کوچکتان پرازدردامام حسین ورضا(ع)بگیریدبخوانیدهرکی امروزبه زیارتگاه امام جعفرصادق(ع) دیشب وامشب میرودبرای همدیگه سلامتی دعاکنیم وظهورامام زمان که کافران رامیکشه رفته برای من هم دعاکنیدهدیه من به شماشهادت امام جعفرصادق تسلیت میگوییم

وپیشاپیش تولدخودم 26شهریورمااه1374تبریک بگید

تااطلاع ثانوی وب کره ای هم تعطیل شد

سَلآمـ خُوبینـYah

اُومَدَمـ بِهِتُونـ یِهـ خَبَریـ بِدَمـ مَنـ دیگِهـ تُو اینـ وِبـ آپـ نِمیکُنَمـ

شآیَد تآبِستُونِهـ سآلِـ دیگِهـ دُویآرِهـ بیآمـ بآزَمـ مَعلُومـ نیستـشکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــاز

میدُونینـ کِهـ دَرسآ زیآدِ

مَمنُونـ اَز هَمَتُونـ کِهـ وآسَمـ نَظَر میزذآشتینـ 

مَنـ یِهـ وِبِـ دیگِهـ دآرَمـ اُونجآ آپـ میکُنَمـ وَلیـ کُرِهـ ایـ نیسـ وآسِهـ هَمینـ آدرِسِشُو نِمیذآرَمـ

نَظَرآیِهـ اینـ پُستـ آزآدِهـ خوآهِشَا بآ فَرهَنگـ بآشینـ و حَرفِهـ بَد نَزَنینـ

شآیَد بِهـ وِبآتُونـ سَر بِزَنمـ اینَمـ مَعلُومـ نیسـ:دیـ

دُوسِّتُونـ دآرَمـ . دِلَمـ خِیلیـ بَرآتُونـ میتَنگِهـ بآیـ بآیـ

http://up.patoghu.com/images/wrdr863q6rgn8cihbv9g.gif

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.